Line: @WATCHBKK.COM
วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ระดับการกันน้ำของนาฬิกา

โปรดดูระดับ ระดับการกันน้ำของนาฬิกา ที่ระบุบนฝาหลังนาฬิกาของคุณแล้วเทียบกับตารางข้างใต้เพื่อให้ทราบว่านาฬิกา Seiko ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพในการกันน้ำเพียงใด และคุณควรจะใช้งานนาฬิกาให้เหมาะสมได้อย่างไร

เราไม่อาจรับประกันการกันน้ำของนาฬิกาตลอดไปได้เพราะว่าปะเก็นยางมีอายุการใช้งานและชิ้นส่วนบางชิ้นของนาฬิกาอาจเกิดการผิดรูปได้หากมีการกระทบกระทั่ง โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อคงประสิทธิภาพการกันน้ำของนาฬิกาคุณไว้ให้ได้นานที่สุด

– ใช้ผ้านุ่มเช็ดคราบความชื้น เหงื่อหรือสิ่งสกปรกหลังถอดนาฬิกาเพื่อเพิ่มความทนทานของฝาหลัง ปะเก็นและสายนาฬิกา
– หลังใส่นาฬิกากันน้ำลงทะเลให้ใช้น้ำจืดล้างแล้วใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
– อย่าล้างทำความสะอาดนาฬิกากันน้ำขณะที่เม็ดมะยมอยู่ในจังหวะที่ดึงออก
– หลีกเลี่ยงการล้างนาฬิกาใต้น้ำก๊อกโดยตรง ให้ล้างในน้ำที่เปิดไว้ในอ่างหรือภาชนะแทน
หมายเหตุ: x = ทำได้

ระดับการกันน้ำของนาฬิกา

ระดับการกันน้ำของนาฬิกา

error: Content is protected !!