Line: @WATCHBKK.COM
วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน จะครอบคลุมปัญหาความบกพร่อง ที่เกิดมาจากการทำงานผิดพลาดของตัวเครื่อง และแบตเตอร์รี่ เท่านั้น ซึ่งจะไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากการ แก้ไข ปรับแต่ง หรือจากอุบัติเหตุเป็น ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า หากสินค้ามีปัญหาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อของสั่งซ่อมมายังทางร้านได้ทันที และเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับท่าน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การรับประกันและการคืนสินค้า

เงื่อนไขในการส่งคืนสินค้า

สินค้ามีตำหนิ หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป มีรอยตำหนิมากกว่าที่ท่านจะรับได้ สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป ไม่ตรงกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ดังนั้น ใน ระยะเวลา 1 ปี หลังจากสั่งซื้อ หากสินค้ามีปัญหา ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ คุณสามารถส่งสินค้ากลับมาเพื่อซ่อมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าทุกชิ้นจะถูกทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะมีการส่งมอบทุกครั้ง และเราจะไม่ส่งของเสีย หรือของมีตำหนิ ให้กับลูกค้าอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ให้ท่านมั่นใจกับการสั่งซื้อและการบริการหลังการขาย และท่านยังสามารถสอบถามปัญหาข้อข้องใจได้ตลอดเวลา ที่หมายเลข 080-6149399 หรือ LINE@ WATCHBKK.COM ดังนั้น วางใจได้ว่าเมื่อซื้อสินค้ากับ เราแล้ว ท่านจะได้รับการบริการที่ดีแน่นอน

ภาพตัวอย่างสินค้าและใบรับประกันสินค้าจาก watchbkk.com

ภาพตัวอย่าง นาฬิกา/กล่อง/สติกเกอร์ใบรับประกันสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า

error: Content is protected !!